Metsel- en

afbouwbedrijf

de Waardt

Privacyverklaring

METSEL- EN AFBOUWBEDRIJF DE WAARD

Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt

gevestigd aan Spoorstraat 78, 4388 BS Oost-Souburg, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.metselenafbouwbedrijfdewaardt.nl/
Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt
Spoorstraat 78
4388 BS Oost-Souburg
06- 54 918 914
dewaardt78@zeelandnet.nl

Richard de Waardt is de Functionaris Gegevensbescherming van Metsel- en afbouwbedrijf
de Waardt
Hij is te bereiken via dewaardt78@zeelandnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij zullen administreren: – Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Bankrekeningnummer
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – Het afhandelen van uw betaling – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Om goederen en diensten bij u af te leveren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën: – Voor- en achternaam 7 jaar – Adresgegevens 7 jaar – Telefoonnummer 7 jaar – E-mailadres 7 jaar
Delen van persoonsgegevens met derden: Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hierbij onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dewaardt78@zeelandnet.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Metsel- en afbouwbedrijf de Waardt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met dewaardt78@zeelandnet.nl